Item Infomation


Title: Phân tích hiệu quả hoạt động gửi hàng hóa bằng đường hàng không tại tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Nguyễn Thị Thúy Hường
Advisor: TS. Trần Văn Vinh
Keywords: Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | đường hàng không | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | A37996
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu về hiệu quả hoạt động gửi hàng hóa bằng đường hàng không của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. Chủ yếu tập trung xem xét, phân tích chỉ tiêu tài chính thông qua bảng kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán,... của Công ty Phạm vi thời gian: Thu thập số liệu nghiên cứu trong 3 năm 6 tháng: 2020, 2021, 2022, 6 tháng đầu năm 2023
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10057
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000203_A37996_Nguyễn Thị Thuý Hường-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000203_A37996_Nguyễn Thị Thuý Hường.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,35 MB

  • Format : Adobe PDF