Item Infomation


Title: Cải thiện dịch vụ khách hàngtrong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần ALP Logistics.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Nguyễn Đoàn Hải Ý
Advisor: TS. Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | dịch vụ khách hàng | xuất nhập khẩu | Công ty Cổ phần ALP Logistics | A37866
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý thuyết về dịch vụ khách hàng trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển. Phân tích thực trạng dịch vụ khách hàng trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty Cổ phần ALP Logistics. Đề xuất giải pháp nâng cao dịch vụ khách hàng trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển công ty Cổ phần ALP Logistics.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10054
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000200_A37866_NGUYEN DOAN HAI Y-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000200_A37866_NGUYEN DOAN HAI Y.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 793,98 kB

  • Format : Adobe PDF