Item Infomation


Title: Nâng cao công tác quản trị hoạt động mua sắm tại siêu thị Family Foods Market.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Nguyễn Tuệ Anh
Keywords: Logistics | quản trị | Siêu thị Family Foods Market | A37843
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Khoá luận tập trung vào phân tích và đánh giá thực trạng quản trị hoạt động mua sắm tại siêu thị Family Foods Market. Từ đó, xác định những điểm mạnh và điểm yếu để đưa ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa cách thức quản trị hoạt động mua sắm tại siêu thị Family Foods Market.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10052
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000198_A37843_Nguyễn Tuệ Anh-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000198_A37843_Nguyễn Tuệ Anh.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF