Item Infomation


Title: Nghiên cứu về dịch vụ khách hàng và quản lý dịch vụ khách hàng tại công ty TNHH giao nhận vận tải Ngôi Sao Kim Cương.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Yến Giang
Advisor: ThS. Nguyễn Kim Cường
Keywords: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | dịch vụ khách hàng | quản lý dịch vụ | Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Ngôi Sao Kim Cương | A37823
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng và quản lý dịch vụ khách hàng tại công ty Diamond Star Logistics. Việc đánh giá, phân tích đó được thực hiện thông qua các chỉ tiêu như sản lượng, lợi nhuận mà công ty thu được hàng năm và phản hồi từ khách hàng thông qua việc khảo sát thực tế. Từ đó, rút ra những vấn đề thực tế chưa hợp lý để đề xuất các giáp pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và quản lý dịch vụ khách hàng của công ty.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10050
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000196_A37823_Nguyễn Yến Giang-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000196_A37823_Nguyễn Yến Giang.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF