Item Infomation


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Phan Thị Mỹ Duyên
Advisor: Nguyễn Trung Thùy Linh
Keywords: Kế toán | bán hàng | xác định kết quả kinh doanh | Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long | A37785
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long. Giải pháp và kiến nghị cho công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10049
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000195_A37785_PhanThiMyDuyen-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000195_A37785_PhanThiMyDuyen.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 7,23 MB

  • Format : Adobe PDF