Item Infomation


Title: Đánh giá hiệu suất hoạt động mua hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ VSL.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Lương Thị Hiền
Advisor: Th.s Nguyễn Thanh Thuỷ
Keywords: Logistics | mua bán hàng hóa | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VSL | A37720
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Bài khoá luận tốt nghiệp này nhằm mục đích tìm hiểu hoạt động mua hàng của một tổ chức thu mua hiệu quả và những mục tiêu cần đặt ra để cải thiện hiệu suất. Từ những vấn đề còn tồn đọng, KLTN đưa ra những hạn chế và cách khắc phục có hiệu quả mang lại lợi ích tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VSL.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10048
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000194_A37720_ Lương Thị Hiền-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000194_A37720_ Lương Thị Hiền.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,57 MB

  • Format : Adobe PDF