Item Infomation


Title: Một số giải pháp nhằm phát triển nghành dịch vụ vận tải tỉnh Lào Cai.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Trần Bảo Ngọc
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Logistics | Dịch vụ vận tải | Dịch vụ vận tải tại Lào Cai | A37048
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung về dịch vụ vận tải trong logistics, thực trạng phát triển ngành dịch vụ vận tải và một số đề xuất giải pháp nhằm phát triển ngành dịch vụ vận tải tại Lào Cai.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10034
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000180_A37048_Trần Bảo Ngọc-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000180_A37048_Trần Bảo Ngọc.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF