Item Infomation


Title: Chất lượng cung ứng dịch vụ Logistics của công ty cổ phần bưu chính VTS Việt Nam.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Ngô Thị Thanh Phương
Advisor: Ts. Trần Đình Toàn
Keywords: Logistics | Công ty Cổ phần Bưu chính VTS Việt Nam | Cung ứng dịch vụ logistics | A37039
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Phân tích thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ logistics và giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần Bưu chính VTS Việt Nam.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10033
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000179_A37039_Ngô Thị Thanh Phương-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000179_A37039_Ngô Thị Thanh Phương.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF