Item Infomation


Title: Hoàn thiện mạng lưới phân phối tại công ty cổ phần thương mại Sao Khuê.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Vũ Đức Minh
Advisor: Ths Nguyễn Kim Cường
Keywords: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | mạng lưới phân phối | Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê | A36935
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá thực trạng thị trường tiêu thụ và phân phối của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phân phối của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện mạng lưới phân phối nhằm thúc đẩy bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10032
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000178_A36935_Vũ Đức Minh-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000178_A36935_Vũ Đức Minh.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF