Item Infomation


Title: Nghiên cứu công tác quản lý hàng tồn kho của công ty cổ phần công nghiệp NIHON.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Tạ Thị Minh Yến
Advisor: Th.s Nguyễn Kim Cường
Keywords: Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | hàng tồn kho | Công ty cổ phần Công Nghiệp Nihon | A36659
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý hàng tồn kho. Thực trạng công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Công Nghiệp Nihon. Giải pháp cải thiện hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Công Nghiệp Nihon
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10029
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000175_A36659_Tạ Thị Minh Yến-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000175_A36659_Tạ Thị Minh Yến.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF