Item Infomation


Title: Thúc đẩy chuỗi cung ứng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường của New Zealand.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Phạm Ngọc Phương Linh
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | xuất khẩu thủy sản | Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường New Zealand | A36238
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10028
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000174_A36238_Pham Ngoc Phuong Linh-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000174_A36238_Pham Ngoc Phuong Linh.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 825,81 kB

  • Format : Adobe PDF