Item Infomation


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại sản xuất và dịch vụ Thành Trung.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Thị Yến
Advisor: TS. Nguyễn Thanh Huyền
Keywords: Kế toán | kế toán bán hàng | Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Thành Trung | A30682
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Thành Trung để tìm ra những ưu nhược điểm và đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10026
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000172_A36082_Nguyễn Thị Yến-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000172_A36082_Nguyễn Thị Yến.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF