Item Infomation


Title: Cải thiện hiệu suất hoạt động kho hàng tại công ty cổ phần Hateco Logistics
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Hoàng Minh Đức
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | kho hàng | hiệu suất hoạt động | Công ty Cổ phần Hateco Logistics | A34711
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung của đề tài nhằm hệ thống hoá lại lý thuyết về hoạt động kho hàng và hiệu suất hoạt động kho hàng trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (Fullfilment), cụ thể: - Điều tra và nghiên cứu về năng suất lao động, hiệu suất sử dụng thiết bị và khai thác không gian, các chỉ tiêu đánh giá hoạt động khai thác hàng hóa.... tại kho thực hiện đơn hàng, - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu suất kho hàng, - Đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu suất khai thác kho hàng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10022
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000168_A34711_Hoàng Minh Đức-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000168_A34711_Hoàng Minh Đức.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,39 MB

  • Format : Adobe PDF