Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH dịch vụ thương mại điện tử IDO.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Phan Thị Quỳnh Anh
Advisor: ThS. Đào Diệu Hằng
Keywords: Kế toán | chi phí | doanh thu | Công ty TNHH dịch vụ thương mại điện tử IDO | A33396
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung về kế toán dịch vụ, và kết quả cung cấp dịch vụ trong các doanh nghiệp the thông tư 133/2016/TT - BTC. Thực trạng cung cấp dịch vụ và kết quả cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH dịch vụ thương mại điện tử IDO. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phi, doanh thu và kết quả cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH dịch vụ thương mại IDO.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10021
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000167_A33396_PhanThiQuynhAnh-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000167_A33396_PhanThiQuynhAnh.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 4,33 MB

  • Format : Adobe PDF