Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc bằng đường bộ của công ty cổ phần kinh doanh quốc tế CTS.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Chu Thị Thương
Advisor: TS. Trần Đình Toàn
Keywords: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | dịch vụ giao nhận | nhập khẩu đường bộ | Công ty CP Kinh doanh quốc tế CTS | A38922
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý thuyết liên quan đến chất lượng dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường bộ. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc bằng đường bộ của Công ty CP Kinh doanh quốc tế CTS. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc bằng đường bộ của Công ty CP Kinh doanh quốc tế CTS.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10018
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000164_A38922-Chu Thị Thương-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000164_A38922-Chu Thị Thương.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF