Item Infomation


Title: Nghiên cứu hoạt động quản lý chuỗi cung ứng tại công TNHH IC Food Sơn La.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Trịnh Thị Hiên
Advisor: Ths. Nguyễn Kim Cường
Keywords: Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | Công ty TNHH IC Food Sơn La | sản xuất thực phẩm | thị trường Hàn Quốc | A38630
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về quản lý chuỗi cung ứng. Thực trạng hoạt động quản lý chuỗi cung ứng tại công ty TNHH ICFOOD Sơn La.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10015
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000159__A38630_Logictic-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000159__A38630_Logictic.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF