Item Infomation


Title: Hoàn thiện chất lượng dịch vụ Logistics tại công ty TNHH vận tải và thương mại M&T
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Vũ Lưu Diễm Quỳnh
Advisor: TS.Trần Đình Toàn
Keywords: Chất lượng dịch vụ Logistics | Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | Logistics | A35888
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10014
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000122_A35888-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000122_A35888.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF