Item Infomation


Title: Phát triển dịch vụ khách hàng tại Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Đặng Thu Hà
Advisor: TS. Trần Văn Vinh
Keywords: Dịch vụ khách hàng | Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | Logistics | A35857
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10013
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000121_A35857-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000121_A35857.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF