Item Infomation


Title: Phân tích hoạt động quản lý bán hàng tại Công ty TNHH Tiên Phong.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Phạm Vân Anh
Advisor: ThS. Nguyễn Kim Cường
Keywords: Hoạt động quản lý bán hàng | Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | Logistics | A35405
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10011
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000119_A35405-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000119_A35405.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF