Item Infomation


Title: Phân tích công tác quản lý dịch vụ khách hàng trong hoạt động chuyển phát nhanh tại tổng Công ty cổ phần bưu chính Viettel
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Nguyễn Thanh Thúy
Advisor: Th.s Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Công tác quản lý dịch vụ khách hàng | Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | Logistics | A34832
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10009
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000117_A34832-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000117_A34832.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF