Item Infomation


Title: Phát triển hoạt động mua hàng tại công ty TNHH Xây Dựng- Thương Mại- Dịch Vụ HDS
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Nguyễn Linh Chi
Advisor: TS. Nguyễn Thị Vân Nga
Keywords: Logistics | Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A34797 | Hoạt động mua hàng
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10008
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000116_A34797-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000116_A34797.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF