Item Infomation


Title: Quản lý chất lượng nhà cung cấp của công ty cổ phần Inno Floors
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis và Quản lý chuỗi cung ứng)
Authors: Cao Quốc Sự
Advisor: TS.Trần Văn Vinh
Keywords: Logistics | Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | Chất lượng nhà cung cấp | A39553
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10007
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000115_A39553-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000115_A39553.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF