Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển HD Việt Nam
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Thị Hồng
Advisor: ThS. Mai Thanh Thủy
Keywords: Kế toán | Kế toán bán hàng | Kết quả bán hàng | A37504
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10006
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000114_A37504-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000114_A37504.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF