Search

Search Results

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Sách/Book


 • Authors: 김중섭 (2014)

 • Đây là một cuốn sách giáo khoa cấp 3 về 'viết' trong số các sách giáo khoa. Để nâng cao khả năng viết của người học tiếng Hàn trung cấp, học viên có kiến thức về cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết viết, thực hành viết văn và thực hành viết văn.

 • Sách/Book


 • Authors: 김중섭 (2016)

 • Cuốn sách này là sách giáo khoa ba cấp về 'Lắng nghe' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Chủ đề ngôn ngữ, chức năng và biểu hiện cần thiết cho người học tiếng Trung cấp được cung cấp cùng với ngữ cảnh. Điều này nhằm mục đích để nghe và hiểu các cuộc trò chuyện được tạo thành từ hầu hết các cuộc trò chuyện hàng ngày và các tài liệu xã hội quen thuộc. Cuốn sách này là một chức năng riêng biệt của chức năng Hàn Quốc và trình bày bốn chức năng ngôn ngữ một cách độc lập, để người học tập trung vào chức năng ngôn ngữ. Thêm vào đó, nó được đắm mình trong môi trường thực tế trong đó ngôn ngữ được sử dụng, giúp hiểu rõ và thể hiện được chức năng, và cho phép học tiếng Hàn hiệu quả hơn bằng cách lựa chọn và tập trung chức năng ngôn ngữ theo mục đích học tập và yêu cầu của người học tiếng Hàn

 • Sách/Book


 • Authors: 김중섭 (2016)

 • Đây là một cuốn sách giáo khoa ba cấp về 'Nói' giữa các ngôn ngữ có các sách giáo khoa tách biệt. Chúng tôi cung cấp các chủ đề ngôn ngữ, các chức năng và các biểu thức cần thiết cho người học đang học Tiếng Hàn Quốc thông qua ngữ cảnh. Điều này nhằm mục đích tạo ra một cuộc đối thoại với hầu hết các cuộc trò chuyện hàng ngày và các tài liệu xã hội quen thuộc.

 • Sách/Book


 • Authors: 김중섭 (2014)

 • Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp ba về 'đọc' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Chủ đề ngôn ngữ, chức năng và biểu hiện cần thiết cho người học tiếng trung cấp được cung cấp cùng với ngữ cảnh nhằm mục đích đọc và hiểu các bài báo được tạo thành từ tài liệu hằng ngày và tài liệu xã hội quen thuộc.

 • Sách/Book


 • Authors: 김중섭 (2014)

 • Cuốn sách này là sách giáo khoa cấp 1 về 'ngữ pháp' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Các biểu hiện được trình bày trong cuốn sách này sẽ đóng vai trò cơ bản và quan trọng đối với những người mới bắt đầu học tiếng Hàn để nghe và nói tiếng Hàn, mở rộng khả năng đọc và viết, và tạo ra các câu chính xác trong các tình huống giao tiếp. Vì vậy chúng tôi có thể nói và diễn đạt tiếng Hàn một cách chính xác và lưu loát theo môi trường ngôn ngữ.