Search

Search Results

Results 31-40 of 1597 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
 • Book


 • Authors: Richard Koch (2018)

 • Phân tích và hướng dẫn cách áp dụng nguyên lý 80/20 để nâng cao hiệu năng công việc với một lượng thật ít công sức và thời gian, nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh để làm giàu.

 • Book


 • Authors: Nguyễn Hồng Sơn (2013)

 • Cuốn sách Nghiên cứu năng suất chất lượng “Quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp” của các tác giả Nguyễn Hồng Sơn và Phan Chí Anh giới thiệu các nghiên cứu trọng tâm cho việc quản trị kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững. Sự cạnh tranh khốc liệt cùng với các tác động khủng hoảng kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới và cải tiến để tồn tại dựa trên các nguyên tắc quản lý chất lượng , quy trình và kỹ thuật đã được chấp thuận. Trước nhu cầu đó, từ năm 2000 cho đến nay việc ra đời của mô hình chất lượng đã được áp dụng phổ biến trên thế giới là hệ thống chất lượng ISO 9000.

 • Book


 • Authors: Bruce L. Bowerman (2007)

 • Giới thiệu về số liệu thống kê kinh doanh. Trình bày về: thống kê mô tả, xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, phân phối chọn mẫu, khoảng tin cậy, kiểm tra giả thiết, suy luận thống kê dựa trên hai mẫu, thiết kế thử nghiệm và phân tích phương sai, phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản, hồi quy bội và xây dựng mô hình, dự báo chuỗi thời gian, cải tiến quy trình bằng cách sử dụng các biểu đồ kiểm soát, thống kê không tham số, các phép kiểm định, lý thuyết ra quyết định

 • Book


 • Authors: Dương Thị Liễu (2013)

 • Giáo trình môn học Văn hóa kinh doanh nhằm trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hóa kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh... Giáo trình văn hóa kinh doanh được xây dựng từ các nguồn: giáo trình về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, tinh thần kinh doanh của tác giả có uy tín thuộc các trường đại học lớn trên thế giới; các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế học, văn hóa học, xã hội học, triết học, tâm lý học...trong và ngoài nước về mọi khía cạnh của văn hóa kinh doanh;

 • Book


 • Authors: Nguyễn Minh Kiều (2010)

 • Cung cấp những kiến thức mới về quản lý doanh nghiệp, định giá và quyết định đầu tư, vốn và chính sách tổ chức và những quyết định khác của doah nghiệp

 • Book


 • Authors: Trần Kim Dung (2016)

 • Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong mười hai chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nhân lực, chín chương tiếp theo được chia làm ba phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: Thu hút - Đào tạo và Phát triển - Duy trì nguồn nhân lực; . Phần thứ 4 "Quẩn trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại" gồm có hai chương "Quản trị nguồn nhân lực quốc tế" và "Đánh giá kết quả quản trị nguồn nhân lực". Phần cuối cùng gồm có các tình huống tổng hợp nhằm kết nối toàn bộ các vấn đề chức năng trong quản trị nhân lực của các doanh nghiệp.

 • Book


 • Authors: Nguyễn Bạch Nguyệt (2013)

 • Một số vấn đề lí luận chung về đầu tư dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ, trình tự, nội dung nghiên cứu, soạn thảo dự án, các căn cứ chủ yếu hình thành dự án, kĩ thuật, tổ chức quản lí, nhân sự, tài chính, phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội, sử

 • Book


 • Authors: Ngô Thế Chi (2015)

 • Trình bày tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích chính sách tài chính, tình hình sử dụng vốn, tiềm lực tài chính, phân tích và dự báo rủi ro, tình hình tăng trưởng và giá trị của doanh nghiệp.

 • Book


 • Authors: Nguyễn Văn Công (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh. Hướng dẫn phân tích hoạt động cung cấp, sản xuất, hoạt động tiêu thụ, đầu tư, tài chính. Phương thức đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi

 • Book


 • Authors: Đỗ Thị Phi Hoài (2011)

 • Trình bày những kiến thức tổng quát về văn hoá và văn hoá doanh nghiệp; các biểu hiện, cách phân loại và nhận dạng văn hoá doanh nghiệp; vai trò, các biểu hiện của đạo đức kinh doanh và xây dựng đạo đức kinh doanh; những lí luận cơ bản về văn hoá doanh nhân và vấn đề văn hoá trong các hoạt động kinh doanh