Search

Search Results

Results 21-30 of 1597 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
 • Book


 • Authors: Tạ Lợi (2017)

 • Giới thiệu về kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hoá. Tìm hiểu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Quản trị kinh doanh quốc tế

 • Book


 • Authors: Nguyễn Vân Điềm (2012)

 • Những kiến thức cơ bản về quản trị nhân lực, kế hoạch hoá và bố trí nhân lực, các biện pháp tạo động lực cho người lao động, đánh giá kết quả công việc, thù lao và các phúc lợi lao động, quan hệ lao động và các chương trình quản lí an toàn sức khoẻ

 • Book


 • Authors: Peter F.Drucker (2014)

 • Các cuốn sách về quản trị thường nói về việc quản lý người khác. Tuy nhiên, chủ đề của cuốn sách này lại là cách tự quản lý bản thân để đạt tính hiệu quả trong công việc. Chưa ai chứng minh đầy đủ được liệu có thực sự quản lý được người khác hay không, song rõ ràng là chúng ta đều có thể tự quản lý bản thân. Rõ ràng nếu bạn không tự quản lý để đạt hiệu quả trong công việc thì bạn khó mà quản lý được những người khác. Quản trị chủ yếu được thực hiện bằng cách làm gương, do đó những nhà quản lý không biết cách làm việc hiệu quả sẽ không thể làm gương cho người khác noi theo.

 • Book


 • Authors: Lê Thế Giới (2007)

 • Cuốn sách cung cấp một sự tổng hợp khá toàn diện hệ thống các quan điểm lý thuyết (lý thuyết) về quản trị và đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến sự thích ứng của lý thuyết đối với kinh doanh trong môi trường mang tính toàn cầu và năng động. Sự định hướng mang tính ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn đọc tính ứng dụng trong thực tiễn qua việc phân tích và hiểu biết sự đa dạng của các tình huống thực tế của quản trị.

 • Book


 • Authors: Đinh Việt Hoà (2017)

 • Giới thiệu kinh nghiệm lãnh đạo của những người đã dành nhiều năm nghiên cứu và thực thi sứ vụ lãnh đạo nhằm cung cấp cho những nhà lãnh đạo tương lai, những người đang là lãnh đạo và những lãnh đạo kỳ cựu lý thuyết nền tảng và nâng cao nghệ thuật lãnh đạo hiện đại, cách xử lý tình huống nan giải trong công việc

 • Book


 • Authors: Trương Đình Chiến (2012)

 • Tổng quan về quản trị marketing. Kế hoạch hoá chiến lược marketing. Phân tích môi trường marketing. Chiến lược marketing mục tiêu. Các chiến lược cạnh tranh và phát triển. Quản trị các chương trình marketing. Các công cụ hỗ trợ cho hoạch định và chiến lược quản trị marketing. Tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing

 • Book


 • Authors: Ranjit Kumar (2014)

 • Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners has been written specifically for those with no previous experience of research or research methodology. Written in a logical and accessible style and providing helpful techniques and examples, it breaks the process of designing and doing a research project into eight manageable operational steps.

 • Book


 • Authors: Kenneth C. Laudon (2012)

 • Management Information Systems provides comprehensive and integrative coverage of essential new technologies, information system applications, and their impact on business models and managerial decision-making in an exciting and interactive manner. The twelfth edition focuses on the major changes that have been made in information technology over the past two years, and includes new opening, closing, and Interactive Session cases.