Search

Search Results

Results 1591-1597 of 1597 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
  • Sách/Book


  • Authors: スリーエーネットワーク【編著】 (2000)

  • みんなの日本語初級1第2版本冊』に準拠した問題集です。『第2版本冊』にあわせ、語彙や練習問題を一部差し替えました。練習問題と、テスト形式の復習とからなっています。宿題、復習などにお使いください。

  • Sách/Book


  • Authors: - (2012)

  • "Bản dịch & Ghi chú ngữ pháp" này là bạn đồng hành của "Minna no Nihongo Shokyu 2 Honsatsu Second Edition." Nó sẽ giúp bạn hiểu bài học một cách hiệu quả và giúp giảm bớt những hiểu lầm khó chịu trong học tập với những giải thích chi tiết, dễ hiểu.

  • Book


  • Authors: Lưu Thị Hương (2019)

  • Khái luận về quản trị, nhà quản trị, thông tin và ra quyết định quản trị. Giới thiệu quá trình thực hiện 4 chức năng quản trị gồm: Chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và chức năng kiểm soát.