Search

Search Results

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.044 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Working Paper


 • Authors: Bộ Môn Kinh tế học (2019)

 • Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hành vi của người tiêu dùng nhằm tạo dựng khả năng nghiên cứu và dự báo hành vi người tiêu dùng phục vụ cho việc ra các quyết định Marketing.

 • Working Paper


 • Authors: Bộ Môn Kinh tế học (2019)

 • Học phần Kinh tế quốc tế nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thông qua việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực kinh tế và tài chính tiền tệ. Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế học quốc tế, bao gồm hai mảng kiến thức chính về thương mại quốc tế (chính sách thương mại, lý thuyết về thương mại) và tài chính quốc tế (di chuyển nguồn lực quốc tế, các vấn đề về tỷ giá, hệ thống tài chính quốc tế). Trên cơ sở đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết để tìm hiểu và giải thích các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thương mại của Việt Nam và thế giới.

 • Working Paper


 • Authors: Bộ Môn Kinh tế học (2019)

 • Bài giảng Luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh. Bài giảng này dùng cho việc học tập và nghiên cứu môn Luật kinh tế hệ cử nhân chính quy thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán và các ngành có lựa chọn môn học này.

 • Working Paper


 • Authors: Bộ Môn Kinh tế học (2019)

 • Nội dung cuốn sách bao gồm phần lý thuyết về định giá và phân tích chứng khoán , cũng như quản lý danh mục đầu tư và thực hành những bài tập rèn luyện kỹ năng phân tích và quản lý danh mục đầu tư.

 • Book


 • Authors: Bộ Môn Kinh tế học (2019)

 • Học phần Kinh tế học đại cương là sự kết hợp một số kiến thức cơ bản của kinh tế học vi mô và vĩ mô để giúp sinh viên - những người mới làm quen với cách thức tư duy như những nhà kinh tế học – có thể hiểu, tự phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế đơn giản. Với lý thuyết về cung, cầu, hệ số co giãn, ảnh hưởng của việc đánh thuế đến thị trường cùng với một số chỉ tiêu cơ bản của kinh tế vĩ mô như GDP, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp và thị trường vốn, sinh viên sẽ có sự hiểu biết đầy đủ hơn về cơ chế vận hành của nền kinh tế và vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.