Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5322 to 5341 of 9710
 • TVS.004289_ Natural Language Annotation For Machine Learning-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: James Pustejovsky (2013)

 • This book is a perfect companion to O'Reilly's Natural Language Processing with Python, which describes how to use existing corpora with the Natural Language Toolkit.

 • TVS.002893_Natural language processing in action_1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Hobson Lane (2019)

 • Modern NLP techniques based on machine learning radically improve the ability of software to recognize patterns, use context to infer meaning, and accurately discern intent from poorly-structured text. In Natural Language Processing in Action, readers explore carefully chosen examples and expand their machine's knowledge which they can then apply to a range of challenges.

 • TVS.004134_AI320. Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper - Natural Language Processing with Python_ Analyzing Text with the Natural Language Toolkit-O-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Steven Bird (2009)

 • This is an introduction to natural language processing, which supports a variety of language technologies, from predictive text and email filtering to automatic summarization and translation.

 • A26897_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Hà Linh Khánh;  Advisor: TS. Phùng Đức Thiện (2019)

 • Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về nguồn nhân lực tại khách sạn. Khảo sát và đánh giá thực trạng chương trình tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn Bảo Sơn ..Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn này.

 • LVCH.00343- TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Thị Nguyệt;  Advisor: PGS.TS Lưu Thị Hương (2017)

 • Nhiệm vụ của đề tài: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng cán bộ quân đội. Đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ quân đội tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương. Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quân đội tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tới.

 • LVCH.706-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Nhị Giang;  Advisor: PGS.TS Đồng Xuân Ninh (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông làm cơ sở nền tảng cho phân tích và triển khai tại Trung tâm kinh doanh VNPT- Bắc Giang. - Phân tích thực trạng chất lượng công tác chăm sóc khách hàng tại đơn vị. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong công tác chăm sóc khách hàng tại đơn vị