Browsing by Subject A09120 | Luận văn | Luận văn ngành Công tác xã hội | Sinh viên XT

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LV.0001466_1.pdf.jpg
  • Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Mai Quỳnh;  Advisor: Phạm Huy Dũng (2010)

  • Tìm hiểu thực trạng về tình hình học tập của sinh viên, qua đó tìm hiểu nguyên nhân và ảnh hưởng của nó đến việc học tập của sinh viên XT. Hỗ trợ sinh viên về mặt học tập...