Browsing by Author TS. Nguyễn Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • LVCH.701-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Đỗ Thảo;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Thúy (2018)

 • - Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ hành chính công của cơ quan Nhà nước. - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

 • LVCH.00331- TT.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Tùng;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Thúy (2015)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý thu thuế tài nguyên. - Phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế tài nguyên tại Cục thuế tỉnh Hải Dương. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại Cục thuế tỉnh Hải Dương.

 • K.Y00094- Dịch vụ ngân hàng với khách hàng cá nhân, hộ gia đình ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.pdf.jpg
 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Thị Thúy (2015)

 • Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới về tiếp cận dịch vụ ngân hàng (DVNH). Các nghiên cứu này cho thấy tiếp cận DVNH chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau, với các mức độ khác nhau, tựu lại có những nhân tố chính sau: (1) Đặc điểm của khách hàng như quy mô hộ gia đình, giới tính, trình độ học vấn, độ tuổi, vùng, miền, khoảng cách địa lý, nghề nghiệp, thu nhập - chi tiêu, mối quan hệ với ngân hàng; (2) Đặc điểm của ngân hàng như mạng lưới hoạt động, mạng lưới thông tin, thủ tục và điều kiện sử dụng dịch vụ, lợi thế của từng loại hình ngân hàng, mức độ đa dạng hóa sản phẩm đối với nhóm khách hàng. Trên cơ sở tổng hợp đó, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm mà hệ thống ngân h...

 • K.Y00018- Giải pháp cho việt nam khi gia nhập các hiệp định thương mại fta và tpp.pdf.jpg
 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Thị Thúy (2014)

 • Việt Nam đang mở ra những bước tiến mới trong hội nhập kinh tế thế giới, bằng những hiệp định thương mại đa phương và song phương nhằm tăng thế và lực trong tăng trưởng bền vững nền kinh tế. Bài này đưa ra phân tích những thuận lợi và khó khăn thách thức phải vượt qua của nền kinh tế nói chung, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu nói riêng. Tác giả kiến nghị những giải pháp đón đầu thực thi có hiệu quả các hiệp định thương mại sắp tới.

 • LVCH.719-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân Tuấn Anh;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Thúy (2018)

 • - Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hành chính Nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hành chính Nhà nước tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hành chính Nhà nước tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

 • LV.0004470_A36845 _KLTNTC_KY3NHOM2-1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Ngọc Anh;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Thúy (2023)

 • Chương 1: Giới thiệu chung. Chương 2: Tổng quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị y tế Thái An. Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị y tế Thái An. Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị y tế Thái An

 • LVCH.00336- TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Bang;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Thúy (2015)

 • - Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1. Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đưa ra nguyên nhân của những hạn chế đó. - Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty trong thời gian tới.