Item Infomation


Title: Đặc điểm mắc sốt rét và một số yếu tố liên quan của người dân tại xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu năm 2022.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Bùi Thị Luận
Advisor: PGS. TS. Trần Như Nguyên
Keywords: Y tế công cộng | Sốt rét | C02085
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm mắc sốt rét của ngƣời dân tại xã Tá Bạ, huyện Mƣờng Tè, tỉnh Lai Châu năm 2022 và giai đoạn 2020-2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét của ngƣời dân tại địa bàn nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9658
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01813_C02085_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01813_C02085_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 5,14 MB

  • Format : Adobe PDF