Item Infomation


Title: Thực trạng cung ứng thuốc và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2020-2022
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý bệnh viện)
Authors: Đào Thiên Phước
Advisor: PGS.TS. Trần Văn Hưởng
Keywords: Quản lý bệnh viện | cung ứng thuốc | Bệnh viện Nhi đồng 2 | C01968
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng cung ứng thuốc tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng cung ứng thuốc tại Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9630
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01830_C01968_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01830_C01968_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,45 MB

  • Format : Adobe PDF