Item Infomation


Title: Thực trạng suy giảm nhận thức của người bệnh Parkinson điều trioj tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021-2022 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Thúy Nga
Advisor: PGS.TS. Bạch Khánh Hòa
TS.BS. Phạm Thị Kim Liên
Keywords: Y tế công cộng | Suy giảm nhận thức | Người bệnh Parkinson | Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình | C02089
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá thực trạng suy giảm nhận thức của người bệnh Parkinson điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021-2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy giảm nhận thức của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9628
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01827_C02089_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 937,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01827_C02089_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF