Item Infomation


Title: Bất đẳng thức và bất phương trình vô tỷ
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)
Authors: Nguyễn Thị Thủy
Advisor: TS; Bùi Huy Hiền
Keywords: C00136 | Bất đẳng thức | Bất phương trình vô tỷ
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Luận văn gt: Đại cương về bất đẳng thức và bất phương trình. Bất đẳng thức và bất phương trình vô tỷ
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/928
Appears in CollectionsToán tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCHTT.069.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.069-1.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 16,05 MB

  • Format : Adobe PDF