Item Infomation


Title: Nhân lực y tế và hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa từ năm 2019 đến năm 2022
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý bệnh viện )
Authors: Lê Thị Dịu
Advisor: GS.TS Trương Việt Dũng
Keywords: Quản lý bệnh viện | Hoạt động khám chữa bệnh | Nhân lực y tế | C01936
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng nhân lực y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa từ năm 2019 - 2022. Phân tích hoạt động khám chữa bệnh và hiệu suất khám chữa bệnh trong giai đoạn từ năm 2019 – 2022.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9104
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01761_C01936_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01761_C01936_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF