Item Infomation


Title: Thực trạng trầm cảm sau sinh của bà mẹ sinh con dưới 34 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Khánh Thuận
Advisor: PGS.TS. Vũ Văn Du
Keywords: Quản lý bệnh viện | Trầm cảm sau sinh | C01804
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng trầm cảm sau sinh ở bà mẹ sinh non dưới 34 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Phân tích một số yếu tố về môi trường bệnh viện liên quan đến trầm cảm sau sinh ở bà mẹ tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9103
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

117

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01760_C01804_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 867,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01760_C01804_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF