Item Infomation


Title: Thực trạng trầm cảm, lo âu của sinh viên Trường Đại học Phenikaa năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Phương Anh
Advisor: TS. Ngô Thị Thu Hiền
Keywords: Y tế công cộng | Trầm cảm | Lo âu của sinh viên Trường Đại học Phenikaa | C02070
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá thực trạng trầm cảm, lo âu của sinh viên trường Đại học Phenikaa năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến trầm cảm, lo âu của đối tượng nghiên cứu
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9097
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

113

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01795_C02070_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 731,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01795_C02070_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF