Item Infomation


Title: Hài lòng của người bệnh với chất lượng dịch vụ theo yêu cầu tại khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội, năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Dương Thị Thúy Hà
Advisor: PGS. TS Đào Xuân Vinh
Keywords: Y tế công cộng | Chất lượng dịch vụ theo yêu cầu | C02076
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại trú với chất lượng dịch vụ theo yêu cầu tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9096
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01794_C02076_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 905,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01794_C02076_.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF