Item Infomation


Title: Thực trạng bệnh tăng huyết áp của người dân từ 18 – 60 tuổi khám ngoại trú tại Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải năm 2023.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Phạm Văn Thành
Advisor: GS.TS Nguyễn Đức Trọng
Keywords: Y tế công cộng | Bệnh tăng huyết áp | Khám ngoại trú | C02094
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của nhân viên bếp ăn các trường mầm non tại huyện Bình Giang, Hải Dương năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9095
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01793_C02094_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 823,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01793_C02094_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF