Item Infomation


Title: Thực trạng sinh con của phụ nữ có chồng và một số yếu tố liên quan đến sở thích sinh con trai tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2023
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Trần Gia Lâm
Advisor: GS.TS. Nguyễn Đức Trọng
Keywords: Y tế công cộng | Sinh con của phụ nữ có chồng | C02083
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng sinh con của phụ nữ có chồng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sở thích sinh con trai tại địa bàn nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9092
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01790_C02083_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 617,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01790_C02083_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF