Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống đái tháo đường típ 2 của người dân huyện Thanh Oai, Hà Nội năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Đào Thị Thu Hường
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân Vinh
Keywords: Y tế công cộng | Phòng chống đái tháo đường típ 2 | C02082
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống đái tháo đường típ 2 của người dân từ 40 tuổi trở lên tại huyện Thanh Oai, Hà Nội năm 2023.Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống đái tháo đường típ 2 của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9091
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01789_C02082_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 727,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01789_C02082_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF