Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống tăng huyết áp của người dân xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Vũ Văn Công
Keywords: Y tế công cộng | Phòng chống tăng huyết áp | C02074
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống tăng huyết áp của người dân xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống tăng huyết áp của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9090
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01788_C02074_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 803,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01788_C02074_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF