Item Infomation


Title: Thực trạng cận thị ở học sinh trường trung học phổ thông Thanh Oai B, huyện Thanh Oai, Hà Nội năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Lê Thị Tâm
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân Vinh
Keywords: Y tế công cộng | Cận thị ở học sinh | C02093
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng cận thị ở học sinh trường trung học phổ thông Thanh Oai B, huyện Thanh Oai, Hà Nội năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng cận thị ở đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9087
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

68

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01784_C02093_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 599,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01784_C02093_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF