Item Infomation


Title: Thực trạng tuân thủ điều trị Methadone của người bệnh tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thành phố Hải Phòng năm 2023 và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Hà Văn Tuấn
Advisor: GS.TS. Nguyễn Đức Trọng
TS. Nguyễn Hoàng Thanh
Keywords: Y tế công cộng | Điều trị Methadone | C02095
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị Methadone của người bệnh tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, thành phố Hải Phòng năm 2023.Phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị Methadone của đối tượng nghiên cứu
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9085
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01781_C02095_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 563,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01781_C02095_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF