Item Infomation


Title: Thực trạng và nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của người cao tuổi xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định năm 2023 và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Trần Huy Mạnh
Advisor: PGS. TS. Bạch Khánh Hòa
TS. Vũ Thị Quỳnh Chi
Keywords: Y tế công cộng | Khám chữa bệnh tại nhà của người cao tuổi | C02086
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng khám chữa bệnh của người cao tuổi tại xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định năm 2023. Đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của đối tượng nghiên cứu. Phân tích một số yếu tố liên quan đến nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9083
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01780_C02086_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 833,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01780_C02086_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF