Item Infomation


Title: Thực trạng cận thị và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tỉnh Quảng Nam năm 2023
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Bùi Thị Long Cảnh
Advisor: PGS.TS Bạch Khánh Hòa
PGS.TS Lê Thị Tài
Keywords: Y tế công cộng | Cận thị học sinh tiểu học | C02072
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng cận thị ở học sinh khối lớp 2 và 3 tại tỉnh Quảng Nam, năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng cận thị của đối tượng được nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9082
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

88

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01779_C02072_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01779_C02072_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,54 MB

  • Format : Adobe PDF