Item Infomation


Title: 24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật Quy tắc 1-12 T.1
Authors: Trần Việt Thanh
Keywords: Kanji | Quy tắc | Tiếng Nhật
Issue Date: 2003
Publisher: Tp Hồ Chí Minh Trẻ
Abstract: Giới thiệu các qui tắc học Kanji (loại chữ tượng hình) trong tiếng Nhật, qui tắc tạo thành Kanji và tìm hiểu mối quan hệ giữa âm Hán Việt với âm On của Kanji trong tiếng Nhật
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8916
Appears in CollectionsNgôn ngữ Nhật
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • km.868_0001.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 278,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.868.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 120,07 MB

  • Format : Adobe PDF