Item Infomation


Title: Thực trạng quản lý, điều trị người bệnh đái tháo đường TYP 2 tại 12 Trạm Y tế xã huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2022 và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Advisor: PGS.TS. Hồ Thị Minh Lý
Keywords: Y tế công cộng; | Đái tháo đường type 2; Quản lý người bệnh; C01823
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả thực trạng tự quản lý của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng tự quản lý của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại địa điểm nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8607
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

107

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
 • LVCH.01717_Nguyễn Minh Tuấn_C01823_TT.docx
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 247,46 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • LVCH.01717_Nguyễn Minh Tuấn_C01823_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF