Item Infomation


Title: Thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội năm 2022 và môt số yếu tố liên quan
Authors: Lê Thị Hoa Thắm
Advisor: PGS. TS Đào Xuân Vinh
Keywords: Y tế công cộng; Suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi; C01820
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Đánh giá thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại địa bàn nghiên cứu
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8604
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

130

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01715_Lê Thị Hoa Thắm _C01820_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 865,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01715_Lê Thị Hoa Thắm _C01820_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF